Gebruiksvoorwaarden

Regel 1

De klant aanvaard dat er tijdens het productieproces iets kan mislopen, waardoor de leveringstermijn iets langer duurt dan gebruikelijk. Dit is geen reden tot annulatie van de bestelling, noch zal dit aanleiding geven tot de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen van "The Morrigan" in enige vorm wat dan ook voor eventuele geleden schade.

Regel 2

Bij een commissiewerk verklaart de klant uitdrukkelijk eigenaar te zijn van de rechten tot het produceren van het ontwerp. "The Morrigan" kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor copyright breuk indien een klant iets laat produceren waartoe hij eigenlijk niet gemachtigd is. De verantwoordelijkheid ligt hierbij volledig bij de bestellende klant.

Regel 3

Maatwerk word niet teruggenomen. Mits het om een artikel gaat die aan de wensen van de klant werd aangepast, kan dit niet aan andere mensen aangeboden worden. Deze nemen wij dan ook niet terug.

Regel 4

De consument heeft het recht zijn bestelling te annuleren binnen de 14 dagen na ontvangst hiervan, zolang deze zich in dezelfde staat bevind als bij levering en geen enkel spoor van gebruik vertoont. 

Bij betwistingen is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd. 

Regel 5

Ongeschilderde artikelen kunnen verschillen in basis kleur. Dit is afhankelijk van de voorraad van de leverancier van de grondstoffen. Ook het materiaal zelf kan licht afwijken van eigenschappen als de grondstoffen van een andere leverancier worden aangekocht. Er word gestreefd naar het gebruik van altijd dezelfde materialen, maar dit is markt afhankelijk. De aangegeven polymeer soort word wel altijd gerespecteerd. Alleen het merk van de grondstoffen kan anders zijn. Er word altijd geprobeerd om grijs, zwart of wit als basiskleur te nemen, met de duidelijke voorkeur voor grijs. 

Dit is natuurlijk uitgezonderd specifieke wensen van klanten zoals een glow in the dark versie, etc.